W trakcie koloni dla dzieci z terenów popowodziowych trwają warsztaty teatralnie, plastyczne i artystyczne, które prowadzą profesjoanliści związani z Instytutem Teatralnym  im. Zbigniewa Raszewskiego z Warszawy.  Instytut ten m.in. realizuje projekty edukacyjne. które mają na celu kształtowanie widza teatralnego jako świadomego i aktywnego odbiorcę sztuki.  Tego lata uczą i bawią się z dziećmi, które zaprosiliśmy do Trójmiasta.