Oczy nasze okna na świat – to temat pogadanki przedstawionej przez pielęgniarkę Dziennego Domu Opieki Medycznej w dniu 14.07. Oczy to jeden z najważniejszych zmysłów i dlatego warto o wzrok dbać by na długo cieszyć się dobrym wzrokiem.
W dniu 21.07.przekazano pacjentom informacje na temat- Jak co komu smakuje, jak wyostrzyć zmysł smaku. Ważny temat dla osób w starszym wieku ponieważ z wiekiem zmniejsza się łaknienie. Pogadanka cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Jeszcze raz o cukrzycy – to temat kolejnej pogadanki wygłoszonej przez pielęgniarkę DDOM w dniu 28.07 .Zawsze warto utrwalać wiedzę o tym schorzeniu, zwłaszcza że to choroba cywilizacyjna i bardzo powszechna.