W związku z Wielkanocą nasze kwietniowe  spotkania w ramach Warsztatów Artystycznych związane były z przygotowaniem i wystawieniem „Misterium Męki Pańskiej” w Domu Seniora w Rumi. Było to śpiewane przedstawienie i wzięły w nim udział wzięły 3 pokolenia. W przedstawieniu wykorzystano instrumenty muzyczne takie jak: bongosy, dzwonki, dzwoneczki rurowe, trójkąty i grzechotki, aktorzy w miarę możliwości byli przebrani w stroje oddające namiastkę tamtych czasów i miejsca, był też krzyż, młotek. Wykorzystano efekty dźwiękowe burzę i ciszę, dzwony kościelne. Wielkie wrażenie wśród aktorów zrobiły dzieci, wcielając się w rolę cierpiącego Jezusa niosącego Krzyż oraz Weroniki, która otarłszy twarz Jezusowi pokazała mieszkańcom domu chustę z odzwierciedlonym wizerunkiem Pana Jezusa. Na koniec przedstawienia wręczono własnoręcznie wykonane kartki, z których mieszkańcy i pracownicy również się ucieszyli. Atmosfera była dostojna, uroczysta, skłaniająca do refleksji, zadumy, niosąca pokój w sercu.

Po występie serdeczne podziękowania i dużo otuchy wniósł ksiądz proboszcz Waldemar Łachut, który był zaproszony na występ. Następnie Dyrektor Domu Seniora zaprosił wszystkich biorących udział w przedstawieniu, na poczęstunek i tam słowem wyraził swoja wdzięczność i zapraszał do dalszej współpracy. Miło było usłyszeć z ust ks. Proboszcza, że widział ile pracy było włożone w przedstawienie i że zwrócił uwagę również na dekoracje.