W dniu 6 grudnia 2008 roku młodzi wolontariusze z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przeprowadzili szklenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w gimnazjum w Gdyni – Bojanie. Szkolenie zostało zrealizowane dzięki uprzejmości firmy ENERGA, która przekazała na ten cel 50 apteczek pierwszej pomocy. W programie znalazło się miedzy innymi postępowanie z osobami nieprzytomnymi, Prawidłowe wykonanie telefonu na pogotowie ratunkowe oraz przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Serdeczne podziękowanie za szczególne zaangażowanie w przeprowadzeniu szkolenia składamy na ręce Adama Walikowskiego – inicjatora całego przedsięwzięcia.