Fundacja Pro Caritate Gedanensis organizuje kursy:

1.      Kurs na wychowawców wypoczynku

2.      Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

 

Fundacja posiada zgodę Kuratorium Oświaty w Gdańsku na prowadzenie kursów (OI.5632.32.2015.HP).

 

Kursy organizowane są we współpracy z Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

 

KURS NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

obejmuje 36 h zajęć (teoretycznych i praktycznych) i daje uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

– mieć ukończone 18 lat,

– posiadać średnie wykształcenie potwierdzone stosownym dokumentem,

– posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

 

Każde przyjęcie zgłoszenia na kurs będzie indywidualnie rozpatrywane.

 

Osoba, której uczestnictwo zostanie potwierdzone, zobowiązana jest do dostarczenia przed rozpoczęciem kursu:

– ksero dokumentu potwierdzającego średnie wykształcenie,

– dowodu wniesienia opłaty za kurs.

 

MIEJSCE KURSU:

Centrum Wolontariatu Caritas,

ul. Jesionowa 6A, Gdańsk Wrzeszcz

Tel.   (058) 345 47 18

 

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:

(przewidywana ilość uczestników 35 osób)

  •  14 – 17.01.2016

 

Rozpoczęcie kursu o godz. 16.40 (PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ!!!)

 

KOSZT KURSU: 130 zł

Wpłaty za udział w kursie należy dokonywać na konto:

Fundacja Pro Caritate Gedanensis,

ul. Sikorskiego 2A,

81-827 Sopot,

Bank Millenium 12 1160 2202 0000 0000 8088 2292

 

Więcej informacji na temat kursów:

Centrum Wolontariatu Caritas

Tel. 58 345 47 18

cwgdansk@caritas.pl