Kurs jest prowadzony przez Fundację Pro Caritate Gedanensis. Obejmuje 10 h wykładów. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • średnie wykształcenie potwierdzone stosownym dokumentem,
  • co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej potwierdzony odpowiednim dokumentem,
  • predyspozycje do pełnienia funkcji kierowniczej.

Chętni, którzy spełniają powyższe warunki musza wypełnić kartę uczestnika (do pobrania poniżej)  i odesłać ją na  adres:

cwgdansk@caritas.pl

Każde przyjęcie zgłoszenia na kurs będzie indywidualnie potwierdzane.

Osoba, której uczestnictwo zostanie potwierdzone, zobowiązana jest do dostarczenia przed rozpoczęciem kursu:

  1. ksera dokumentu potwierdzającego średnie wykształcenie,

    2.     pisemnego potwierdzenia 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej

    3.     dowodu wniesienia opłaty za kurs.

MIEJSCE KURSU:
Centrum Wolontariatu Caritas,
ul. Jesionowa 6A, Gdańsk Wrzeszcz
tel. (058) 345 47 18       

TERMINY:

  • 09.06.2012 r.  – rekrutacja kandydatów zakończona
  • 23.06. 2012 r.

 Rozpoczęcie kursu o godz 09.00 (PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ). Zakończenie ok. godz. 17.00

Przewidywana liczba uczestników – 20 osób na każdym z kursów.

KOSZT KURSU: 110 zł

Wpłaty za udział w kursie należy dokonywać na konto:
Fundacja Pro Caritate,
ul. Sikorskiego 2A,
81-827 Sopot,
Bank Millenium 12 1160 2202 0000 0000 8088 2292