W ostatnią sobotę (21 lutego br.) karnawału sala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie zamieniła się na trzy godziny w salę balową. W dekoracjach, w których dominowały gwiazdki i baloniki, pląsały po parkiecie krasnoludki, bałwanki i koty.

Już po raz czwarty nauczyciele i uczniowie żukowskiej szkoły ponadgimnazjalnej zorganizowali bal charytatywny dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych. Na sobotni bal przygotowano wspólną zabawę taneczną przeplataną prezentacją multimedialną oraz pokazami tańca. Uczestników balu podjęto poczęstunkiem, a na zakończenie imprezy wszystkie dzieci otrzymały upominki, a każda świetlica – sprzęt sportowy.

Zanim odbyła się karnawałowa impreza, chętni uczniowie ZSZiO w Żukowie zajęli się przygotowaniem do występów podopiecznych w poszczególnych świetlicach działających na terenie żukowskiej gminy.

Karolina Szwedowska, Sylwia Frankowska i Weronika Konkel odpowiadały za dwudziestoosobową grupę z Przyjaźni i Widlina. Ich podopieczni zaprezentowali taniec do muzyki Jingle Bells. Mateusz Świerczewski i Mateusz Banaszak zajęli się tańcem nowoczesnym, a Aleksandra Mądra, Justyna Bundt i Paulina Grabowska – tańcem klasycznym. Pieczę nad przygotowaniem prezentacji multimedialnej na temat prac i działania świetlic sprawowali – Daniel Bąba, Magda Sirocka, Krzysztof Gliwa i Romuald Michniak. Przygotowaniem dekoracji na bal zajęły się świetlice w Chwaszczynie i Leźnie pod opieką Karoliny Grabowskiej i Pauliny Turzyńskiej.

– Uważam, że współdziałanie w trakcie przygotowań do balu zarówno naszym uczniom jak i podopiecznym ze świetlic, daje obopólne korzyści – stwierdziła Ennata Marchewicz, koordynatorka przedsięwzięcia. – Tego typu działania starszym uczniom dają możliwość bycia aktywnym, uświadomienia sobie sensu ponoszonych wysiłków na rzecz grupy oraz znaczenia odpowiedzialności i troski o dzieci.

Pieniądze na imprezę pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz miejscowego urzędy gminy.

L.T.