W wielki czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne, jest to dzień  w którym wspominamy dzień ustanowienia Eucharystii. Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus ustanowił również sakrament Kapłaństwa. Te dwa sakramenty są ze sobą ściśle powiązane. Eucharystia jest nam niezmiernie potrzebna by nasze życie było święte, a do sprawowania Eucharystii potrzebni są Kapłani. Bardzo dziękujemy Kapłanom związanym z naszym Centrum Pomocowym Caritas im. św. Jana Pawła II, że nieustannie wspierają nas w drodze do świętości. Jest to droga niejednokrotnie trudna, krzyże które dźwigamy wydają się nam ciężkie, cierpienie ponad nasze siły. Kapłani jednak zawsze towarzyszą nam w tej drodze, są razem z nami, podtrzymują dobrym słowem i refleksją, która nadaje SENS. Dziękujemy, że dzięki Wam możemy podążać drogą ku świętości!

Tekst: Anna Kostusik

Zdjęcia : Magdalena Grąbkowska