Tydzień Miłosierdzia stał się inspiracją do zainicjowania również w naszej placówce Domu Hospicyjnym sw. Józefa w Sopocie akcji na rzecz drugiego człowieka. Pracownikom spodobał się pomysł zbiórki produktów żywnościowych własnoręcznie zrobionych. Odbiorcą naszego daru miała być rodzina Państwa Markowskich, mieszkańców Sopotu, składająca się z rodziców i sześciorga dzieci.        Pracownicy bardzo zaangażowali się w akcję, przynosząc kompoty, dżemy,  ogórki kiszone, ciasteczka, upieczone mięso itp. Akcja przybrała charakter spontaniczny i z małego koszyka zrobił się „kontener” żywności, słodyczy, ubrań i przyborów szkolnych.

            Dzisiaj pojechaliśmy z naszym podarunkiem do państwa Markowskich. Pani Dorota przyjęła nas z duża życzliwością i ciepłem. Franka najbardziej zaintrygował duży ananas i przybory szkolne. Pani Dorota przekazał na nasze ręce podziękowania dla całego zespołu hospicyjnego. Zaoszczędzone fundusze będą mogli przeznaczyć na wypoczynek dla dzieci. Kiedy wróciliśmy do hospicjum, Pani Dorota skontaktowała się z nami telefonicznie i jeszcze raz serdecznie podziękowała.

            Nasi Pracownicy zdali egzamin z dobroczynności na szóstkę. Wykazali się ogromnym sercem i zaangażowaniem  i za to wszystkim  bardzo dziękujemy.

 

 

 

 

 

D.B.

 

 http://www.youtube.com/watch?v=UpFr4T4Zsw0&feature=youtu.be