Wolontariat integracja

 

Człowiek, który dzieli się swoim czasem  z innymi, co jakiś czas sam potrzebuje wsparcia i zrozumienia. Potrzebuje chwili refleksji i formacji. Spotkanie integracyjne, które ostatnio (2.12.2011) odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Warzenku należy do etapów formacji realizowanej w ramach wolontariatu Domu Hospicyjnego św. Józefa  w Sopocie.

 

Wolontariusze, którzy przebywają w Domu Hospicyjnym św. Józefa w Sopocie swoją obecnością i pomocą tworzą atmosferę domu i wpływają na poprawę samopoczucia naszych podopiecznych.

Wolontariat działający w ramach Domu Hospicyjnego to rzecz szalenie istotna. Każdy miesiąc spędzony przez wolontariuszy w naszej placówce przy różnych zadaniach pokazuje ogromną ilość zajęć,  które trzeba ogarnąć. Każdy wolontariusz jest ważny. W każdej organizacji potrzebni są jednak liderzy.

 

W czasie spotkania w ośrodku przedstawieni zostali nowi koordynatorzy Domu Hospicyjnego św. Józefa w Sopocie.

Za dotychczasowe przewodzenie i koordynowanie bardzo dziękujemy Pani Barbarze Detlaff, która odtąd będzie odpowiedzialna za działania administracyjne.

 

Poniżej pozostałe osoby i zagadnienia, którymi będą się zajmować.

 

—–

Każdy, kto odczuje w sobie potrzebę zaangażowania się w hospicyjny wolontariat może zadzwonić do nas i zapytać się o szczegóły.

 

Kontakt: 058 555 19 00

 

Oraz na:

www.hospicjumsopot.caritas.pl

http://www.facebook.com/HospicjumSopot

 

 

WOLONTARIAT W DOMU HOSPICYJNYM ŚW. JÓZEFA W SOPOCIE

MODEL DZIAŁANIA

Koordynator wolontariatu – Mariola Stolc

Koordynator medyczny – Mariola Stolc

Koordynator liturgiczny – Ewa Danielewicz

Koordynator wsparcia po stracie – psycholog Ania Wyszadko

Koordynator akcyjny / młodzieżowy  – Stanisław Potulski

Koordynator administracyjny – Barbara Detlaff

Koordynator zielony

 

******

 

Wolontariat medyczny – Mariola Stolc

 Wolontariat opiekunów chorych w Domu Hospicyjnym im. św. Józefa, to ogniwo wolontariatu, które skupia osoby będące najbliżej chorych . Tych którzy dzielą z chorymi ich codzienność, są świadkami ich zmagań z chorobą, ale uczestniczą z nimi także w momentach niosących radość i nadzieję. Jednak jak podkreśla Jan Paweł II „Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.

 Tak więc nie tylko dajemy: swój czas i jakąś cząstkę siebie, ale też , a może przede wszystkim otrzymujemy.

 

Koordynator wsparcia po stracie – psycholog Ania Wyszadko

Tworzący się w naszym Domu Hospicyjnym Zespół Wsparcia Osieroconych będzie miał za swój cel pomoc rodzinom i bliskim zmarłych w przeżywaniu żałoby. Zaproponujemy różne formy wsparcia. Praca zespołu koordynowana będzie przez psychologa.

Do udziału w zespole zapraszamy szczególnie:

osoby otwarte na potrzeby innych, dysponujące czasem i chcące wspierać cierpiących z powodu osamotnienia (psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych, osoby duchowne).

osoby, które chciałyby dzielić się z innymi swoimi uzdolnieniami (np. literackimi, muzycznymi, plastycznymi) lub osoby posiadające ciekawe pasje.

 

Koordynator akcyjny / młodzieżowy  – Stanisław Potulski

Osoby, które pragną pomagać Hospicjum, ale nie mogą robić tego z różnych powodów systematycznie zapraszamy serdecznie do włączenia się w przedsięwzięcia mające na celu pozyskiwanie funduszy na działalność Hospicjum. W ramach tych działań można włączyć się w kwesty pod kościołami, na koncertach i imprezach zarówno podczas trwania akcji Pola Nadziei jak i w pozostałym okresie.

Wolontariat młodzieżowy

Wolontariat Młodzieżowy w Domu Hospicyjnym św. Józefa w Sopocie zaprasza młodzież w wieku od 13 – 18 lat chcącą systematycznie włączać się w pomoc przy różnych inicjatywach Domu Hospicyjnego św. Józefa, pomagać w organizowaniu uroczystości, koncertów, kiermaszów i kwest.

Pomoc przy pielęgnacji ogrodu, pomoc przy oprawie muzycznej i liturgicznej w kaplicy.

 

 

Wolontariat administracyjny – Barbara Detlaff

 

 Wśród wolontariuszy są również osoby, które pomagają w działaniach administracyjnych. Poprzez włączenie się w prace biurowe i wykonywanie  czasem nawet niewielkich zadań będących częścią większego przedsięwzięcia, stają się ogniwem zespołu, który dąży do wspólnego celu.

Mogą to być działania związane z przygotowywaniem materiałów informacyjnych, tworzeniu i wprowadzaniu danych, przepisywaniu materiałów,  telefonicznym udzielaniu informacji, przygotowywaniu i wysyłaniu bieżącej korespondencji, pomoc w prowadzeniu kroniki hospicyjnej, – gromadzeniu informacji o wydarzeniach w hospicjum, pisaniu relacji z wydarzeń hospicyjnych i współtworzeniu strony internetowej

 

Koordynator „zielony”