Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator projektów pełniący funkcję: koordynatora projektów/specjalisty ds. edukacji menedżerskiej/ specjalisty ds. procesu doradczego.

Obowiązki:

 • zarządzanie finansowanymi ze środków UE projektami doradczo-szkoleniowymi
 • bieżący monitoring projektów, w tym kontrola poziomu realizacji założonych wskaźników;
 • opracowanie obowiązujących w ramach projektów wzorów dokumentów i procedur postępowania;
 • prowadzenie kontroli realizacji budżetów oraz monitorowanie stanu rozliczeń projektów, w tym otrzymanych dotacji;
 • kontakt z Partnerami projektów w celu ustalania przebiegu i realizacji projektów;
 • zarządzanie akcją promocyjną projektów;
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacji uczestników;
 • wybór dostawców usług do projektów oraz nadzór nad poprawnością wykonanych usług i/lub dostarczonych towarów;
 • odpowiedzialność za prawidłową archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektów;
 • diagnoza potrzeb beneficjentów projektów;
 • programowanie zajęć wg potrzeb i metod zarządzania, współpraca w zakresie organizacji praktyk, badanie efektywności programu, wdrażanie zmian.
 • planowanie, organizowanie i realizacja modelu doradztwa w indywidualnych procesach w zespole doradców.
 • koordynacja procesu doradczego oraz edukacji menedżerskiej w zarządzanych projektach.

 Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • minimum dwuletniego doświadczenia w zarządzaniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych z EFS na stanowisku koordynatora/kierownika projektów/specjalisty ds. rozliczeń;
 • ukończone kursy i szkolenia w temacie realizacji projektów;
 • wiedzy z zakresu funduszy UE, w szczególności wytycznych dotyczących realizacji projektów PO WER/ RPO;
 • wiedzy zakresu edukacji menadżerskiej i procesu doradczego;
 • bardzo dobrej znajomości MS Office;
 • zdolności analitycznego myślenia;
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej i podległego zespołu;
 • zorientowania na cel i konsekwencji w realizacji zadań.

 Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji projektów partnerskich;
 • doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych
 • znajomość metodologii zarządzania projektami i/lub ukończone studia z tego zakresu.

 Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1 etat;
 • realizację ambitnych projektów i możliwość rozwoju zawodowego;
 • przyjazną atmosferę pracy wspierającą efektywną współpracę i dobrą komunikację;
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

 

 

 Kontakt:

Prosimy osoby zainteresowane o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz referencjami na adres: gdansk@caritas.pl