Doświadczenie, które zdobyliśmy realizując projekt ‘Druga Szansa’, pozytywne jego efekty oraz wyraźne zapotrzebowanie społeczne na tego rodzaju wsparcie spowodowały,że Caritas Archidiecezji Gdańskiej z radością podjął inicjatywę realizacji drugiej edycji projektu, tym razem pod nazwą „Druga Szansa Gdańska”. Naszym partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia jest Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, a współfinansuje go Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego 20 osób,w wieku 15-30 lat pozostających bez pracy i mieszkających na terenie Gdańska bądź przylegającego do niego powiatu. Chcemy także dotrzeć do osób, które zamieszkują tereny zdegradowane, są  niepełnosprawne lub znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Zadanie to, chcemy realizować poprzez podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych uczestników projektu.

Od 1 września pracownicy projektu podjęli działania zmierzające w kierunku przygotowania programu wsparcia dla pierwszej z dwóch grupy beneficjentów. Już od października pragniemy rozpocząć rekrutację 10-osobowej grypy młodzieży, z którą pracę rozpocznie wykwalifikowana kadra składająca się z coachów, psychologów, doradców zawodowychi innych specjalności, które okażą się niezbędne do udzielenie profesjonalnego wsparcia. Celem nadrzędnym projektu jest indywidualne kształcenie zawodowe – obejmujące również praktyki – dzięki któremu beneficjenci będą mogli podjąć zatrudnienie.     

Mamy nadzieję, że program przez nas realizowany będzie miał istotny wpływ na zmianę sytuacji społecznej naszych Uczestników. Liczymy, że część z nich znajdzie swoje stałe miejsce na rynku pracy. Stabilna sytuacja zawodowa, motywacja do podejmowania aktywności oraz zaradność życiowa to także podstawa w budowaniu szczęśliwej rodzinyi snuciu konstruktywnych planów na życie. 

Anna Kostusik