W dniu 22.06.2009 pracownicy projektów ZIARNO – implementacja metody coachingu w integracji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ONI na rynku pracy uczestniczyli w konferencji Praktyczne aspekty zatrudniania w ramach projektu Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II. Konferencja została zrealizowana na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i miała na celu przybliżenie uczestnikom form wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne udzielanego na podstawie ustawy a dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych po zmianach do ustawy wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2009r. Umówiono szczegółowo zasady przyznawania oraz wyliczania dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, kwestię zwrotu kosztów wyposażenia i przystosowania stanowiska pracy oraz refundacji kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej. Końcową część konferencji stanowiła dyskusja oraz indywidualne porady dla osób, które zamierzają zatrudnić niepełnosprawnego pracownika.