W dniu 13 listopada odbyła się Konferencja „Laboratorium Wolontariatu”  podsumowująca projekt pilotażowy „Gdański Program Aktywizacji Zawodowej poprzez Wolontariat” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku i Centrum Wolontariatu W Gdańsku. Gospodarzem spotkania był pan Roland Budnik Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Realizowany projekt miał za zadanie wyparowanie sposobu zdobywania kompetencji społecznych, pobudzania i podtrzymania aktywności osób bezrobotnych poprzez angażowanie się ich w działania wolontariacie. Projektem objętych było 15 osób, po wstępnej analizie potrzeb i kompetencji każdej z nich przygotowano oferty pracy wolontarickiej „szytych na miarę” w organizacjach pozarządowych Gdańska.  

 

  

Jolanta Kruk

Koordynator Projektów