Dzieciaki z Anielskiej Krainy, w związku z przeżywanym Tygodniem Młosierdzia, każdemu uczynkowi miłosierdzia przyporządkowały jeden kolor. W ten sposób powstały kolory miłosierdzia. Poznawaniu tych uczynków towarzyszyła radosna, „kolorowa” atmosfera.