Tytuł zadania: Montaż instalacji solarnej w Ośrodku Szkoleniowo-Kolonijnym CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w Warzenku     

 

Ośrodek Szkoleniowo Kolonijny CARITAS w Warzenku jest położony nad jeziorem Tuchomskim, 2 km od drogi Gdynia-Kościerzyna, 20 km od Trójmiasta. Obiekt to kompleks 2 murowanych budynków: jeden dysponuje 65 miejscami, drugi – 47 miejscami. Dodatkowym zasobem ośrodka jest budynek z salą kominkową i małą świetlicą. Ośrodek posiada tereny rekreacyjne, boiska sportowe, miejsce na ognisko oraz dostęp do jeziora.

Wszystko to stanowi zaplecze dla prowadzenia działalności o charakterze charytatywnym: organizowania wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, dotkniętych licznymi problemami społecznymi. Każdego roku wypoczywa tu około 800 dzieci: 200 na tygodniowych turnusach ferii zimowych i 600 na dwutygodniowych koloniach letnich (w tym min. 100 dzieci polonijnych zza wschodniej granicy). Pobyt w ośrodku jest dla dzieci całkowicie nieodpłatny. Koszty organizacji i przeprowadzenia wypoczynku finansujemy ze środków pozyskanych od sponsorów, z dystrybucji świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz na drodze dotacji celowych z samorządów i jednostek centralnych. Ośrodek jest w pełni wykorzystywany w sezonie letnim, podczas wakacji, natomiast w okresie przed- i powakacyjnym często korzystają z niego – także nieodpłatnie – grupy dzieci i młodzieży skupionej w Szkolnych Kołach Caritas. Wówczas ośrodek stanowi dla nich bazę szkoleniową. Koszt utrzymania i prowadzenia ośrodka oraz zadań w nim realizowanych jest znaczny.

 

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ośrodku zamontowano kolektory słoneczne, co pozwoli na obniżenie kosztów w okresie największej eksploatacji ośrodka związanych przede wszystkim ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę. Natomiast zimą może przyczynić się do obniżenia kosztów ogrzewania ośrodka. Każda zaoszczędzona w ten sposób kwota bezpośrednio przekłada się na zwiększanie ilości dzieci i młodzieży obejmowanych pomocą w postaci nieodpłatnego wypoczynku.  

 

Dzięki zamontowaniu kolektorów słonecznych osiągnięty zostanie następujący efekt ekologiczny: Kolektor próżniowy 30 rur (12 szt.) = 44,12m2 powierzchni czynnej = 79,42GJ/rok (ilość uzyskanej energii).