Panie Seniorki z Klubu Seniora „Młyniska” przy ul. Marynarki Polskiej 134A szyją poszewki, które przekażemy na cel akcji.

Pozdrawiam Małgorzata Guz