W naszej placówce, już kolejny rok realizujemy projekt finansowany przez PFRON. W tym roku w ramach działań pod hasłem „Kierunek-Samodzielnośc” prowadzimy zajęcia popołudniowe dla 18 dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Dzieci mogą liczyć na ciekawe zajęcia z logopedą, psychologiem oraz pedagogiem. Szereg metod i form działania pozwala beneficejntom aktywnie spędzać czas wolny, który poprez zabawę i specjalistyczne wsparcie, wspomaga ich rozwój.