Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski,

że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promienieje na inne dusze.
(z „Dzienniczka” św. Faustyny)

W II niedzielę po Wielkanocy obchodzimy w kościele Dzień Miłosierdzia Bożego.Święty Jan Paweł II – Patron naszego domu, wprowadził to święto w 2000 roku dla całego Kościoła Katolickiego. Rokrocznie więc z nieukrywaną radością przeżywamy obchody Bożego Miłosierdzia przede wszystkim podczas uroczystej Mszy świętej. W tym roku celebrował ją dla nas Dyrektor Archidiecezji Gdańskiej, Ksiądz Janusz Steć oraz Ksiądz Jerzy Kownacki.

MiłosierdzieBożeto niezgłębiona tajemnica Boskiej Miłości, którą Bóg od ostatnich dziesięcioleci wyraźnie nam przybliża. Oblicze Boga, który tak bardzo kocha, że zdolny jest nam wybaczyć każdy grzech, aby mieć nas blisko siebie – to oblicze Kogoś, komu naprawdę na nas zależy. Jakże często uciekać nam może prawda, którą często przypomina Papież Franciszek, iż Bóg dosłownie „nie męczy się przebaczaniem”. Warto się Mu więc”naprzykrzać” i powierzyć swoje słabości i grzechy… On zawsze czeka z otwartymi ramionami, aby nas przyjąć i podnieść z każdego upadku.

Dobrze, że są takie dni i uroczystości jak ta, bo możemy się na chwilę zatrzymać, i w zaciszu serca odpowiedzieć sobie na pytania:czy naprawdę poznaliśmy takiego Boga – przebaczającego i milosiernego? Czy wierzymy, żez Nim zawsze jest inne, dobre wyjście z trudnych, czasem losowych sytuacji?

Pozostając w tym pięknym, miłosiernym klimacie, warto wspomnieć, że otrzymaliśmy tego dnia niezwykły dar, znak dobroci, zaangażowania i szczególnego talentu- obraz świętego Jana Pawła II, podarowany od Pana Prezydenta Miasta Gdańska- Pawła Adamowicza. Autorem tego dzieła jest malarz, rysownik, absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki PWSSP, obecnie dziekan Wydziału Malarstwa- Pan Jacek Kornacki. Miłość Boganie jest możliwa bez miłości bliźniego, zatem serdecznie dziękujemy za ten dowód miłości i hojny dar pełen braterstwa, stanowiący w tym dniu odpowiedź na biblijne wezwanie św. Jana: Dzięki, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1J 3,18).

tekst, zdjęcia: Marlena Niesiołowska – Pisarczyk