„I jeśli ktokolwiek ze współczesnych nie podziela tej wiary i nadziei, która każe mi jako słudze Chrystusa i szafarzowi tajemnic Bożych (por. 1 Kor 4,7) wołać w tej godzinie dziejów o miłosierdzie Boga samego dla ludzkości, to niech zrozumie bodaj motyw owej troski podyktowanej miłością człowieka i wszystkiego, co ludzkie, a co w odczuciu tak bardzo wielu współczesnych jest zagrożone wielkim niebezpieczeństwem.

 

Ta sama tajemnica Chrystusa, która odsłaniając przed nami wielkie powołanie człowieka kazała proklamować w Encyklice redemptor hominis jego niezwykłą godność, każe równocześnie głosić miłosierdzie jako miłosierną miłość Boga, objawioną w tajemnicy Chrystusa.

 

Jan Paweł II

 

Tydzień Miłosierdzia ożywia refleksję nad istotą miłosierdzia chrześcijańskiego oraz przypomina wszystkim wierzącym o obowiązku troski o ludzi ubogich i potrzebujących wsparcia. Jest to propozycja dla wszystkich katolików, a zwłaszcza dla pracowników i wolontariuszy Caritas, by zatrzymać się nad uczynkami miłosiernymi, zagłębiając się przy tym w modlitwę i osobiste zaangażowanie w nabożeństwa liturgiczne Tygodnia Miłosierdzia, które odbywają się codziennie w kaplicy naszego Centrum.

30 kwietnia, w kawiarence mogliśmy usłyszeć „Portret najbliższy w dźwiękach- Jan Paweł II”, piosenki, które najbardziej lubił papież. Wśród repertuaru znalazły się takie utwory jak: „Barka”, w wykonaniu Anny Marii Jopek, „Litania do Matki Boga i ludzi” Stanisława Sojki. Nie zabrakło słów Jana Pawła II z Krakowa (2002 r.), Wadowic (1999 r.) , Jasnej Góry (1983 i 1979 r.) i Gniezna (1979 r.).

W przerwach między pieśniami seniorzy wzruszali się podczas słuchania cytatów Jana Pawła II oraz uważnie słuchali ciekawostek na temat kanonizowanych papieży. Na zakończenie naszego spotkania zaśpiewaliśmy wspólnie ukochaną pieśń Jana Pawła II „Barkę”.