Dekretem z dnia 1 lipca br. JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź powierzył CARITAS Archidiecezji Gdańskiej prowadzenie Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie. 

 

Dziś, 9 października odbędzie się uroczyste rozpoczęcie nowego etapu działalnosci domu, który daje schronienie matkom, poczętym i już urodzonym dzieciom. 

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania!

 

Program uroczystości – otwarcie nowego etapu działalności Domu Samotnej Matki Caritas w Matemblewie z udziałem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, 09.10.12

 

17.00

Różaniec w kościele pw. Matki Bożej Brzemiennej prowadzony przez Ks. Jacka Nawrota- kapelana Domu Samotnej Matki wraz z podopiecznymi

 

 

po Różańcu

Odsłonięcie tablic informacyjnych i błogosławieństwo JE Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego

 

 

przejście do Domu

Samotnej Matki Caritas

Powitanie przybyłych gości – Ks. Janusz Steć, Dyrektor CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

 

Przemówienia:

1. p. Hanna Zych – Cisoń, Marszałkini woj. pomorskiego

2. p. Ewa Kamińska – Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska

3. Matka Martyna Marta Hanusiak, Przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia
4. Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź

 

Podpisanie umowy o prowadzenie Domu Samotnej Matki Caritas pomiędzy CARITAS Archidiecezji Gdańskiej i Zgromadzeniem Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia

 

Spotkanie przy kolacji