W dniach 3-4.07.2014  odbyło się w Cagliari na Sardynii spotkanie otwierające realizację projektu pn.: „jump@school”.

Gospodarzem tego spotkania był Lider projektu Regione Autonoma della Sardegna wraz z CIOFS- Formazione Professionale z Włoch. Pierwsze spotkanie miało na celu zawiązanie partnerstwa, określenie wspólnego planu realizacji działań, zatwierdzenie metodologii realizacji oraz sposobu monitoringu i ewaluacji  zakładanych rezultatów projektu.

Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji i wskazówek dotyczących interwencji w edukacji i kształceniu zawodowym zapobiegjącym wczesnemu opuszczaniu szkół. Projekt realizowany jest od 1 maja  2014 r do 3o kwietnia 2017 r. Gdańska Caritas pełni rolę partnera wnoszącego swoje doświadczenie w zakresie wdrożenia i rozwoju Modelu „Szkoła Drugiej Szansy”.

 

W realizację projektu oprócz CARITAS Archidiecezji Gdańskiej zaangażowanych jest jeszcze sześciu innych partnerów z Europy: CIOFS- Formazione Professionale (Włochy); Istituto Italiano di Valutazione (Włochy); Centre for Social Innovation (Austria); Local Councils’ Association (Malta); Mardin Provincial Social Studies and Project Management (Turcja); Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium (Polska); MetropolisNet EEIG (Niemcy).

 

 

Projekt realizowany jest w ramach programu LLL – Uczenie się przez całe życie. Program dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim  w tym obszarze.

 

 

„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.”