W czasie wakacyjnym wychowankowie z wszystkich grup Centrum Frassati siadają we wspólnym kręgu i z zainteresowaniem czytają i słuchają historie o przyjaźni i wierności. Opowiadania nie tylko absorbują i bawią swą treścią ale także kształtują w dzieciach wrażliwość, zdolność do refleksji, wzmacniają postawy prospołeczne i życie według wartości.

Zdjecia: K. Więckowska