Seniorzy z Gdańskiego Wigoru rozpoczęli inicjatywę szycia poszewek na poduszki, które przekazane zostaną potrzebującym dzieciom. Zgłosiliśmy taki projekt do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku w ramach Funduszu Senioralnego i udało nam się zdobyć dotację ze środków Gminy na realizację.