JA, MOJE MIEJSCE, MÓJ ŚWIAT projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, szczęśliwie dobiegł końca. Wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte i zrealizowane w rozszerzonym zakresie. W niektórych działaniach realizowanych w projekcie już na samym początku konieczne były zmiany. Miały one na celu poprawienie organizacji pracy i spowodowanie lepszego dotarcia do adresatów oraz wzbudzenie motywacji u dzieci i młodzieży do zaangażowania w program zajęć zaplanowanych w projekcie. Naszym celem było również pozyskanie do współpracy w projekcie wychowawców, pracujących na co dzień w 16 placówkach Caritas. w Liczbie 250 dzieci i młodzieży z gminy Żukowo jak i miast: Sopotu oraz Gdańska – ten cel również został zrealizowany. Ze względu na duże zainteresowanie projektem, zostali zatrudnieni dodtkowo dwaj fotografowie, w placówkach na terenie Gdańska i Sopotu. Została zwiększona również w miesiącu październiku i listopadzie liczba godzin z dwóch na cztery w tygodniu. Zdarzało się często, że pogoda uniemożliwiała przeprowadzenie zaplanowanych zajęć w terenie z fotografem, bywało tez odwrotnie, kiedy pogoda była wymarzona do przeprowadzenia sesji fotograficznej, wtedy zajęcia teoretyczne były przełożone na inny termin, ( na za tydzień aby nie spowodować zbyt długiej przerwy) Jednakże możemy stwierdzić że realizacja w/w projektu to nic innego jak oderwanie dzieci i młodzieży od trudnej sytuacji materialnej oraz braku jakiejkolwiek alternatywy na co dzień. Oferowane w projekcie zajęcia okazały się bardzo atrakcyjne poprzez oryginalną formę prowadzenia warsztatów terapeutycznych ( część warsztatów zaplanowanych w pierwszym etapie projektu została zrealizowana na terenie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku) przez zaangażowanie realizatorów oraz przez użycie wysokiej klasy sprzętu fotograficznego Oprócz tego w placówkach uczestniczących w projekcie poza zajęciami realizowanymi przez fotografów i psychologów grupy pod okiem wychowawców przygotowywały swój plan działań i materiały na kolejne zajęcia. (Wizyty z fotografem w domach rodzinnych, kościele oraz w ważnych dla nich miejscach w pobliżu ich miejsca zamieszkani).

Pięknym uwieńczeniem całego projektu Ja, Moje Miejsce, Mój Świat był cykl wystaw fotograficznych z udziałem zaproszonych gości min. Wiceprezydentów Miasta Sopotu Wojciech Fułek i Paweł Orłowski, przedstawicieli Urzędu Miasta Gdańska, Dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku Larry Ok. Ugwu, przedstawicieli MOPS-u miast Sopotu, Gdańska i Żukowa.

  • Wystawa Fotograficzna w Internecie ( w której zostały zamieszczone zdjęcia finałowe, na które można było oddać swój głos po wcześniejszym zalogowaniu się)
  • Wystawa fotograficzna w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu
  • Nadprogramowa wystawa fotograficzna na Sopockim Molo
  • Wystawa Fotograficzna w Sali Obrad Urzędu Gminy Żukowo
  • Wystawa Fotograficzna w Kościele w Żukowie
  • Wystawa Fotograficzna w Kościele św. Jana w Gdańsku (Brak możliwości organizacji wystawy w urzędzie miasta Gdańska)
  • Nadprogramowa wystawa fotograficzna w Auli Jana Pawła II w Gdańsku Oliwie

W/w wystawy trwały średnio od 10 do 18 dni, zależnie od warunków stawianych przez użyczających pomieszczenia na zorganizowanie wernisaży. Podczas uroczystych wystaw dla zaproszonych gości był przygotowany poczęstunek w postaci kawy, herbaty, soków, wody mineralnej oraz cista).
Warto wspomnieć że wszystkie wystawy odbywały się przy czynnym udziale bezpośrednich uczestników projektu. To oni oprawiali prace i aranżowali miejsca wystaw. W tym działaniu nastąpiła znaczna zmiana dotycząca realizacji wernisaży w 8 szkołach na Terenia gminy Żukowo z uwagi na niską frekwencje społeczności lokalnej odwiedzającej szkoły oraz obaw nauczycieli przed zniszczeniem prezentowanych prac fotograficznych. Zdecydowaliśmy wraz z wychowawcami , że prace finałowe prezentowane na wystawach, będą kolejno wędrowały po naszych placówkach. Gdzie każda placówka w swoim imieniu zorganizuje wystawę na którą zaprosi min, rodziców, nauczycieli, pedagogów, kuratorów, przyjaciół. Główna uroczystość podsumowująca i zarazem kończąca projekt, została połączona z Międzynarodowym Dniem Wolontariatu i miała miejsce dnia 5 grudnia w Auli Jana Pawła II na terenie Wyższego Seminarium Duchownego w Gdańsku. Honorowym gościem wieczoru był ks. Biskup Ryszard Kasyna, który osobiście gratulował i wręczał laureatom nagrody. Ponadto w trakcie uroczystości wszystkim uczestnikom bezpośrednio biorącym udział w projekcie zostały wręczone certyfikaty poświadczające udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu FIO Ja, Moje Miejsce, Mój Świat. Nagroda główna przypadła Celestynie Phonke uczestniczce zajęć ze świetlicy w Żukowie Kilkadziesiąt pozostałych osób zostało wyróżnionych w sposób szczególny za całokształt pracy w trakcie zajęć w projekcie. 9 osób zostało zakwalifikowanych do finału zajmując 3 pierwsze 3 drugie i 3 trzecie miejsca w kategoriach Ja, Moje Miejsce, Mój Świat. Jedna osoba (siedmioletnia dziewczynka) z pośród 250 nagrodzona została za wybitny talent i wykonanie pięknych fotografii. Mamy głęboką nadzieję, że młodzież ( zaszczepiona bakcylem fotografii) korzystając z komputera, aparatów i statywów będzie w stanie kontynuować i rozwijać swoje pasje i przygodę z aparatem fotograficznym.

Dzień uroczystego zakończenia projektu FIO „JA, MOJE MIEJSCE, MÓJ ŚWIAT” był połaczony z międzynarodowym dniem wolontariartu.