Od kwietnia do listopada 2009 w naszej Świetlicy Pod Kasztanem realizowany był projekt Inna droga ku wiedzy – różnorodne formy zdobywania wiedzy, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.
Projekt polegał na wyrównywaniu braków edukacyjnych z zakresu techniki czytania, pisania i rachowania w trakcie zajęć edukacyjnych w placówce. Szczegółowe cele tych oddziaływań były tożsame z celami edukacyjnymi zawartymi w treściach nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych. Dzięki zakupionemu komputerowi (notebook) wraz
z oprzyrządowaniem (urządzenie wielofunkcyjne, myszka, okablowanie, słuchawki, pamięć USB) dzieci mogły samodzielnie wykonać wiele prac (np. gazetkę o kolonii letniej), uczyć się wyszukiwania i segregowania informacji w internecie, co stanowi umiejętność, którą będą mogły wykorzystać w przyszłości.
Przez osiem miesięcy prowadzone były systematyczne zajęcia edukacyjne w ramach całorocznej pracy, podczas których wykorzystywany był komputer wraz z programami edukacyjnymi. Dzieci często ustawiały się w kolejkę, by grać na komputerze
i traktowały to tylko jako zabawę, nie zawsze zdając sobie sprawę, że w tym czasie się uczą. Nawet podczas wakacji, dzieci bardzo chętnie pokonywały kolejne etapy gier matematycznych czy pamięciowych, kształtując swoje umiejętności w zakresie czytania, pisania i rachowania.
Okazało się, że nauka może być ciekawa :).

Kasztany małe i duże.