Informacja dotycząca wyniku postępowania nr 1/ZO/RPOWP/2021 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania, budynku położonego w Rumi przy ul. ks. Gierosa 8 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych:

Informacja o wyniku – KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ PLIK PDF