Informacja dotycząca wyniku postępowania zapytania ofertowego w trybie zasady rozeznania rynku na wykonywanie badań laboratoryjnych – numer 2/DDOM/ZO/2016
Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w trybie zasady rozeznania rynku z dnia 08.07.2016 roku Caritas Archidiecezji Gdańskiej otrzymała 3 oferty. Najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta przedstawiona przez Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab Sp. z o.o. mieszcząca się w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9B, firma przedstawiła ofertę zawierającą łączną cenę brutto na wysokości 21,90 zł.
Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert i zachęcamy do dalszego śledzenia zapytań ofertowych na naszej stornie internetowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zrealizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Kontakt:

akostusik@caritas.pl