Trzecie spotkanie Partnerstwa Regionalnego w ramach projektu „Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” odbyło się 23-24.08.2016 r. w Starej Kiszewie.

Przedstawiciele instytucji jakie włączyły się w projekt przez dwa dni pracowali nad rekomendacjami w zakresie wspierania osób młodych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych w ramach Osi I POWER (Osoby młode na rynku pracy). Zaproszeni goście aktywnie uczestniczyli w warsztatach i chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami co pozwoliło wypracować rekomendacje dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz sformułować przyszłe kryteria konkursowe. Czwarte spotkanie partnerstwa regionalnego odbędzie się w terminie 13-14.09.2016 r. w Łebie.

Serdecznie zapraszamy!