Ostateczne prace nad „Strategią wdrażania projektu innowacyjnego” dobiegły końca i zgodnie z wytycznymi została ona złożona wraz z „Modelem zindywidualizowanej edukacji zawodowej dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy pn. Szkoła drugiej szansy – wersja polska” w Urzędzie Marszałkowskim. Teraz oczekujemy na opinię regionalnej sieci tematycznej i decyzję IP II. W kolejnym etapie projektu będziemy testować Model. Odbędzie się rekrutacja zespołu realizatorów i uczestników. Młodzież otrzyma kompleksowe wsparcie (psychologiczne, zawodowe, społeczne, osobiste), które będzie dawało szanse na integrację społeczną i poprawę funkcjonowania w życiu.