Uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapinie gratulują Panu Adrianowi-uczestnikowi w/w warsztatu, za otrzymane wyróżnienie pracy plastycznej, podczas IX Festiwalu „pozapozy”. Organizatorem Festiwalu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. Tematem tegorocznego konkursu plastycznego IX Festiwalu „pozapozy” było „Euro 2012″. Festiwal służy społecznej aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promuje działania twórców w sposób równoprawny, bez względu na ich kondycję fizyczną i intelektualną. Nagrodzone prace można podziwiać w Teatrze Wybrzeża.