Składamy gratulacje Panu Mariuszowi, uczestnikowi pracowni plastycznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łapinie i Jego opiekunowi Pani Magdzie, za zajęcie II miejsca w konkursie fotograficznym pt. Człowiek-Ziemia- Kosmos. Organizatorem konkursu była Fundacja Wspólnota Gdańska. Serdecznie gratulujemy!!!