Centrum Pomocowe Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni przystąpiło do realizacji projektu dedykowanego opiekunom zależnych osób niepełnosprawnych z terenu Gdyni.

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gdyni, sprawujących opiekę nad zależnymi osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi (w podeszłym wieku, przewlekle chorych, po przebytych urazach). 30-to godzinny kurs obejmuje naukę pielęgnacji, usprawniania i właściwej opieki nad osobą zależną a także pozwoli nabyć wiedzę o możliwościach uzyskania dodatkowego wsparcia.

Ilość miejsc ograniczona, udział jest bezpłatny.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Gdyni i trwa do końca roku.

Informacje:

 

www.gdansk.caritas.pl w zakładce „Programy”

 

oraz w Centrum Pomocowym Caritas w Gdyni, ul. Jęczmienna 8, tel. (58) 667 81 83