“Samodzielni – sprawni 2” nadal spotykają się na zajęciach indywidualnych i grupowych w Centrum Pomocowym Caritas im. o.Pio w Gdyni. Uczą się przygotowywać samodzielnie ciekawe potrawy, chodzą do kina, na kręgle, rozwijają swoje talenty, ćwiczą umiejętności sprawiające trudność w życiu codziennym. Mają też możliwość współpracy z logopedą i psychologiem. Zwłaszcza zajęcia logopedyczne są istotne  dla poprawienia samooceny osób niepełnosprawnych. Po latach spotkań można zauważyć jakie zajęcia sprawiają uczestnikom największą przyjemność, a które są  mniej atrakcyjne, zbyt wymagające. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się zorganizować atrakcyjne, integracyjne wyjście do teatru.

 

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych