Siostry i matki z dziećmi odprawiając razem nabożeństwo Drogi Krzyżowej (dn. 11 marca) wpatrywały się w cierpiącego Pana Jezusa, Jemu oddawały cześć, Jemu powierzały swoje troski. Rozważania s. przełożonej Pompilii, wymowne figury kalwarii matemblewskiej wykonane przez ludowych twórców oraz ołtarz papieski – dzieło prof. Mariana Kołodzieja pomagały głęboko przeżywać mękę i śmierć Zbawiciela. Modlitwa uwieńczona została przejściem przez Bramę Miłosierdzia w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej.