Każdego dnia w wielu miejscach Archidiecezji Gdańskiej pracownicy i wolontariusze Caritas podejmują różne działania na rzecz osób potrzebujących. O najważniejszych wydarzeniach roku 2012 piszemy w specjalnej Gazecie. Zachęcamy do lektury! 

http://www1.gdansk.caritas.pl/static/pdf/gazeta_caritas2012.pdf