5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Także Caritas Archidiecezji Gdańskiej od lat włącza się w obchody tego święta doceniając wolonatariuszy zaangażowanych w pracę na rzecz swojej parafii, szkoły, placówki Caritas czy Centrum Wolontariatu. W podziękowaniu za codzienny trud i ogromne zaangażowanie w tym roku zaprosilismy naszych wolonatriuszy na uroczysta galę do Opery Baltyckiej w Gdańsku.

 

Podczas gali odbyło się wręczenie nagród Samarytanina roku 2012 Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej w kategoriach: Parafialny Zespół Caritas, Szkolne Koło Caritas, Wolontariusz Centrum Wolontariatu oraz Wolontariusz Placówki. Spośród wielu kandydatur wybrano tych, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w ciągu ostatniego roku działalnością na rzecz potrzebujących.

Samarytaninem Roku 2012 pośród Parafialnych Zespołów Caritas został PZC działający przy parafii  Apostołów Piotra i Pawła w Pucku. Samarytaninem Roku 2012 pośród Szkolnych Kół Caritas zostało wybrane SKC z Gimnazjum nr 1 z Rumi.  Jako Samarytanina Roku 2012 Wolontariatu Placówek Caritas wybrano Panią Grażynę Kordułę a Samarytaninem Roku 2012 – wolontariuszem działającym przy Centrum Wolontariatu Caritas został  Paweł Kaczmarek.

 

Naszą tegoroczną galę uświetnil koncert Pani antoniny Krzysztoń z zespołem.

 

W trakcie gali zorganziowane byly także TARGI PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS I SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS w ramach projektu RAZEM MAMY WIĘCEJ… Była to świetna okazja do tego, by pokazać czesto wieloletnie zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących.