Po wielu tygodniach przygotowań 12 października br. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbyła się uroczysta Gala 25-lecia Caritas Archidiecezji Gdańskiej, która ku naszej radości zgromadziła ok. 1100 osób.

Prowadząca – pani Bożena Olechnowicz przywitała gości, wśród których znaleźli się m.in.: JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź, Ks Abp Senior Tadeusz Gocłowski , Ks Bp Wiesław Szlachetka – przewodniczący Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski, Ks Bp Nominat Zbigniew Zieliński – członek Rady Nadzorczej Caritas, Maciej Grabowski Minister – Ministerstwo Środowiska, Elżbieta Seredyn V-ce minister – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Paweł Orłowski V-ce minister – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Bogdan Dombrowski V-ce minister – Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji, Teresa Hernik Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Hanna Zych Cisoń – Vice marszałek woj. Pomorskiego, Ks. Marek Dec – z-ca dyrektora Caritas Polska, ks. prof. dr hab. Maciej Bała Prorektor Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu, Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska.

Następnie po wystąpieniu ks. Janusza Stecia dyrektora gdańskiej Caritas odbył się przepiękny koncert Antonio Vivaldiego „Cztery pory roku” w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Wojciecha Rajskiego z Sopotu pod dyrekcją Ariela Ludwiczaka, połączony z prezentacją multimedialną pt. „Caritas w 4 porach roku”.

Po krótkiej prezentacji dziewczynek z zapałkami, przyszedł czas na ceremonię wręczania nagród i wyróżnień:

 

Elżbieta Seredyn v-ce Minister, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wręczyła 3 nagrody Pro publico bono – za działania na rzecz rodziny;

Nagrodzone: Panie Dyrektor i Kierowniczka placówek Caritas prowadzących rehabilitację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych i działające w środowiskach lokalnych na rzecz ukazywania, iż osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi członkami rodzin 

*        Elżbieta Kacynel-Rendzio

*        Marzena Pałubicka

*        Aldona Mionskowska

 

Paweł Orłowski V-ce minister, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wręczył dyplomy uznania  2 osobom: za działania innowacyjne realizowane m.in. w projektach

*        Małgorzata Niemkiewicz – szczególnie za działalność w obszarze ekonomii społecznej

*        Jolanta Kruk – szczególnie za działania na rzecz osób młodych pozostający bez zatrudnienia, nie uczących się i nie objętych treningiem zawodowym

 

Maciej Grabowski Minister Środowiska – wręczył dyplom dla Caritas Archidiecezji Gdańskiej za organizowanie konkursów proekologicznych dla rodzin wielodzietnych.

 

Teresa Hernik Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wręczyła:

*        Honorową Statuetkę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Hannie Klimek-Włodarczak – wolontariuszce Caritas, wybitnej trenerce olimpijczyków z Atlanty i Sydney, która w Caritas stworzyła sekcję pływacką osób niepełnosprawnych

*        dyplom uznania Marii Sobczyk – kierowniczce Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Gdyni – za szczególne zaangażowanie w aktywizację zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

 

Hanna Zych Cisoń – Wicemarszałek odpowiedzialna w woj. Pomorskim za opiekę medyczną i pomoc społeczną wręczyła Gryfa Pomorskiego dla Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz dyplomy:

*        wolontariuszom działającym w strukturach Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas – za codzienną posługę wobec osób potrzebujących, wychowywanie młodych ludzi do czynienia dobra

  1. Aniela Cirocka – Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Łebnie
  2. Halina Galewska – Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Świętej Rodziny w Gdańsku
  3. Halina Potrykus – Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Św. Anny w Wejherowie
  4. Maria Utko – Szkolne Koło Caritas w Gimnazjum nr 2 w Gdańsku
  5. Marzena Dymek – Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 65 w Gdańsku
  6. Teresa Sosińska – Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Gdańsku Wrzeszczu
  7. Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii Bożego Ciała w Gdańsku Morenie po odbiór zapraszamy przewodniczącego zespołu

*        Koordynatorkom z Centrum Wolontariatu Caritas, które animują i koordynują działalność wolontariuszy zrzeszonych w różnych strukturach, odpowiadają za Akcję letnią Caritas i akcje pomocowe

  1. Alicja Szostek
  2. Karolina Lewandowska.

 

Piotr Kowalczuk – z-ca prezydenta miasta Gdańska wręczył medale dla zasłużonych 4 kierowniczkom świetlic dla dzieci i młodzieży działających na terenie miasta Gdańska

*        Patrycja Skrzyńska

*        Aleksandra Szuma-Ganczarek

*        Sylwia Trzoska-Zimny

*        Marta Szulc.

 

Joanna Cichocka Gula Wiceprezydent Miasta Sopot – wręczyła dyplom uznania  Marcinowi Bednarzowi – za działalność na rzecz mieszkańców Sopotu, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Ks Abp Sławoj Leszek Głódź – wręczył nagrody diecezjalne:

*        Ks. Prałat dr hab. Andrzej Kowalczyk – pierwszy Dyrektor gdańskiej Caritas

*        Ks. Prałat Ireneusz Bradtke – „budowniczy” gdańskiej Caritas – drugi Dyrektor gdańskiej Caritas – przez 16 lat stworzył profesjonalną organizację pomocową  

*        Dr nauk medycznych Aleksandra Modlińska – lekarz o wielkim sercu, Kierownik medyczny Domu Hospicyjnego Caritas w Sopocie, lekarka- wolontariuszka lecząca ubogich w Afryce

*        Pan Maciej Kazienko – jest osobą od wielu lat wspierającą działania Caritas  Archidiecezji Gdańskiej. Dzięki Jego zaangażowaniu od wielu lat odbywają się Rejsy Dnia Dziecka. Tworzone są innowacyjne programy wspierające wielkie rodziny. Wiele Parafii funkcjonuje bardziej ekologicznie

*        Dr Małgorzata Niemkiewicz – Sekretarz Zarządu Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Od 19 lat współtworzy Caritas Diecezjalną. Odpowiedzialna za duże projektu w szczególności wpisujące się w ekonomię społeczną

 

Ks. bp. Wiesław Szlachetka Nowy przewodniczący Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski wraz z Ks. Januszem Steciem – dyrektorem Caritas Archidiecezji Gdańskiej wręczyli Medale 25-lecia Caritas i dyplom uznania osobom i firmom, które w szczególny sposób wpisały się w historię gdańskiej Caritas:

*        Medal rodzinny dla Rodzeństwa Haciskich – P. Zosia Pawłowska, Aleksandra Kawiak ii Wiesław Haciski – za wielki dar serca

*        Halina Lewkowicz – dobry duch wielu akcji, działa jak niewidzialna ręka 

*        Eugeniusz Lipiński i Wojciech Lipiński – obaj panowie od ponad 20 lat przekazują pieczywo i ciasta dla ubogich – codziennie!

*        Krzysztof Blajchert – także od wielu lat przekazuje owoce i warzywa do Stołówki dla ubogich – prawie codziennie!

*        Jarosław Szydłak – za współpracę charytatywną i współtworzenie spektakli o życiu Caritas

*        Mirosława i Bogdan Dombrowscy – od dnia pojawienia się pomysłu na powstanie – wspierają placówkę Caritas w Krzywym Kole

*        Teresa Kamińska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – za uruchomienie fundusz pomocowego dla potrzebujących

*        Jerzy Latała – prezes Żeglugi Gdańskiej – za umożliwianie organizowania „Pomorskich Dni Dziecka”

*        Rainer von Scharpen – organizator pomocy dla Polaków, dla Pomorzan, od ponad 30 lat regularnie, kilka razy do roku organizuje zbiórki w Niemczech i transporty do Polski, w listopadzie 2014 r. przywiózł 100. transport z pomocą

*        Kazimierz Wierzbicki – prezes zarządu i właściciel grupy Trefl – za wielowymiarowe wspieranie działań Caritas, m.in. Domu Hospicyjnego, akcji wakacyjnej

*        Hotel Radisson Blue  – na ręce dyrektora generalnego – Michael Saling – za wielorakie wspieranie działań Caritas, m.in. placówki dla dzieci i młodzieży im. Piotra Frassatiego

*        Fundacja Energa – na ręce prezesa Henryka Woźniaka – za wspieranie szeregu działań Caritas: Domu Samotnej Matki, zakupu plecaków dla uczniów

*        Firma LPP – na ręce Marty Chlewickiej Rzeczniczki prasowej – za wspieranie działań Caritas na rzecz potrzebujących oraz ścisłą współpracę z Centrum Caritas „Na Dolnej”

*        Danuta Tomaszewska – przez ponad 20 lat była kierowniczką Stołówki Caritas dla Ubogich w Sopocie

*        Ks. Kanonik Piotr Żynda – z-ca Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej w latach 1996-2005

*        Ks. Krzysztof Sagan – z-ca Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej w latach 2005-2010

*        Dyplom uznania dla Centrum Logistycznego Żabki – na ręce Jakuba Sobieszczyka dyrektora Centrum Logistycznego – za stworzenie mechanizmu dystrybucji nadwyżek żywności 

 

Po wręczeniu nagród prowadząca poprosiła o wypowiedź Ks. Marka Deca – Z-cę Dyrektora Caritas Polska, następnie zaprosiła do mikrofonu JE Ks Abpa Sławoja Leszka Głódzia.

Podczas ostatniej części Gali orkiestra zaprezentowała utwór Wolfganga Amadeusza Mozarta „Eine kleine Nachtmusic”, po którym odbyła się zbiórka charytatywna na rzecz rodzin wielodzietnych – dziewczynki w strojach nawiązujących do baśni rozprowadzały zapałki – cegiełki.

 

fot. Grażyna Ostapiuk