04.10.2019r. jak i w każdy inny dzień! Na „Radosne Krasnale” zawsze można liczyć, jeśli trzeba pomogą nawet przenieść ciężki stół! To się nazywa grupowa współpraca 😉

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

Fot. P. Skrzyńska