W ubiegłą środę dzieci z Grupy „Anielska Kraina” wzięły udział w warsztatach profilaktycznych „Dobry Profil”. Zajęcia wzmacniały u dzieci poczucie własnej wartości, umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć oraz postawy asertywne.

Działania dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

Fot. A. Krawiec