Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wraz z partnerem projektu Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o., W DNIU 9 CZERWCA br. po raz trzeci organizuje Forum Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

 

Celem Forum jest stworzenie platformy będącej płaszczyzną do dialogu, spotykań oraz nawiązywania kontaktów biznesu z przedsiębiorcami społecznymi.

 

Podczas poprzednich edycji Forum ukazane zostały korzyści i dobre praktyki wynikające ze współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej.

 

 W TRAKCIE III FORUM, PODCZAS SESJI BROKERINGOWYCH I PITCHINGU, PRZEDSTAWIMY  OFERTĘ UNIKATOWYCH USŁUG, ROZWIĄZAŃ ORAZ NIETUZINKOWYCH PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ. UMOŻLIWIMY NAWIĄZANIE KONTAKTÓW BIZNESOWYCH, KTÓRE NIOSĄ ZA SOBĄ NOWY WYMIAR WSPÓŁPRACY.

 

 Zapraszamy do aktywnego udziału

 

Inicjatywę wsparli Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska oraz Teresa Kamińska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

 

Zarejestruj się na  www.forum-odpowiedzialnej-przedsiebiorczosci.evenea.pl

 

PROGRAM 

http://dobrarobota.org/wp-content/uploads/2015/05/Program-III-Forum.pdf