W Rumi po raz kolejny odbył się festyn integracyjny z udziałem osóbniepełnosprawnych. Organizatorem imprezy była placówka Caritas Centrum im.
Św. S. Faustyny i Dom Kultury „Janowo”. Festyn rozpoczął się barwnym
korowodem, przy akompaniamencie Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Ziemi
Puckiej, przeszedł ul. Kujawską do parku Żelewskiego, gdzie rozpoczęła się
zabawa. W jej trakcie uczestnicy WTZ w rumskim Caritas zaprezentowali swoje
zdolności muzyczno- wokalne na scenie. Ale to nie wszystko.
Zaprezentowano także prace, które wykonały osoby niepełnosprawne w różnych
placówkach województwa pomorskiego, m.in. Placówki Caritas.
Oprócz tego na uczestników festynu czekały różne atrakcje: malowanie twarzy,
malowanie obrazów na sztalugach, natomiast ci którzy zgłodnieli mogli
posilić się grochówką, chlebem ze smalcem i ogórkiem.
Opiekę nad niepełnosprawnymi uczestnikami festynu sprawowali członkowie
Szkolnych Kół Caritas oraz słuchacze policealnego Studium Terapii Zajęciowej
z Wejherowa.