Okres ferii zimowych spędziliśmy pod znakiem aktywnego wypoczynku, twórczychzabaw i radości ze wspólnego spędzania czasu. W pierwszym tygodniu
wypoczynku podopieczni mogła wziąć udział w warsztatach fotograficznych
organizowanych w naszym Centrum i prowadzonych przez znanego fotografa Pana
Marka Demczuka. Dzieci pozostawiły po sobie tysiące zdjęć, najlepsze z nich
zawisły na ścianach w jednej z sali. Barwna galeria, to widzialne świadectwo
rozwijających się umiejętności naszych małych fotografów. Dzieci i młodzież,
która nie brała udziału w warsztatach fotograficznych, również w ciekawy
sposób spędzała czas. W trakcie dni wolnych miały miejsce zajęcia
plastyczne, sportowe, wychowankowie doskonalili także umiejętności
kulinarne, oglądali filmy i . rozwijali sprawność językową dzięki obecności
naszej nowej wolontariuszki z Hiszpanii, która mimo barier językowych,
bardzo szybko nawiązała kontakt z młodzieżą. Biorąc pod uwagę zapał i
zdolności w uczeniu się nowego języka, Anxa już nie długo będzie
porozumiewać się z nami po polsku. Jednak najbardziej oczekiwanym
wydarzeniem była „Nocna Przygoda”. Zajęcia te są dla dzieci najbardziej
atrakcyjne i sprawiają im największą radość. Rozpoczęły się one w środę o
godzinie 13 wyjazdem do Gdyni Orłowa i spacerem brzegiem morza do Gdańska
Brzeźno, a zakończyły w czwartek o 13 po zabawie w podchody w pobliskim
lesie. Były to 24 godziny niczym nie skrępowanej radości.