Na codzień – czerwone koszulki Centrum Wolontariatu, dużo pracy, kolonie i obozy wędrowne dla dzieci z rodzin potrzebujących (gdzie pełnią rolę wychowawców i pomocników), często odbierane telefony o tym, że gdzieś teraz! już! trzeba pomóc… Wczoraj był całkiem inaczej – sukienki, garnitury,blas świec, prezenty i piękne (gościnne) wnętrze Hotel Rezydent. Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego (realizowanego przez Stowarzyszenie Morena) wczoraj naprawdę mogliśmy świętować Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.