W dniach 14-15.11.2013 Caritas Archidiecezji Gdańskiej została zaproszona do uczestnictwa w spotkaniu przedstawicieli Euroregionu Bałtyk w Olsztynie. Gospodarzem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w  Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych Szwecji, Danii, Litwy, a także Uniwersytetu w Kłajpedzie. Wspólnie zastanawialiśmy się nad możliwościami wsparcia młodych ludzi na rynku pracy. Tematy poruszane na spotkaniu to min. baza ofert pracy EURES, unijne programy mobilne dla młodych ludzi w tym Wolontariat Europejski (EVS).

Konferencja była też okazją do spotkania roboczego partnerów projektu pilotażowego, do którego gdańska Caritas wraz z gminą Miasta Sopot zostały zaproszone. Projekt dotyczyć będzie wypracowania narzędzi badawczych koniecznych do analizy przyczyn wcześniejszego opuszczania szkoły przez młodych ludzi. Liderem projektu jest gmina szwedzka Växjö.