Realizując projekt FURTKA do nowych możliwości dbamy, by Uczestniczki miały możliwość poznać możliwie wszystkie formy działalności gospodarczej, także te mniej popularne, wpisujące się w nurt ekonomii społecznej. Stąd listopadowe i grudniowo-styczniowe szkolenia z zakresu spółdzielczości socjalnej, które poszerzają zakres tematyczny szkoleń o te właśnie zagadnienia.
W programie szkolenia poza rysem historycznym działań w sferze ekonomii społecznej oraz informacjami o podmiotach ekonomii społecznej znajdują się zagadnienia związane z zasadami działania, pozyskiwaniem środków na działalność spółdzielni socjalnych ilustrowane przykładami przedsięwzięć we Włoszech i Wielkiej Brytanii – państw w których podmioty ekonomii społecznej prężnie funkcjonują.
Ważnym aspektem zajęć są także podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce, dobre praktyki z różnych regionów Polski oraz praktyczne ćwiczenia dot. zakładania spółdzielni socjalnych oparte na zapisach Standardu tworzenia spółdzielni socjalnej wypracowanej w ramach projektu PRR Na Fali.

Liczymy na to że zajęcia spotkają się z dużym zainteresowaniem Furtkowiczek.

Projekt Furtka do nowych możliwości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.