Po powrocie z wyjazdu weekendowego do Warzenka w naszej świetlicy w Tuchomiu – zachęceni udziałem w festynie ekologicznym – zorganizowaliśmy cykl zajęć na temat ekologii i recyklingu.

 Zajęcia rozpoczęliśmy od pogadanki na ten temat. Następnie dzieci zaopatrzone w rękawiczki i różnego koloru worki sprzątały teren szkolny z zachowaniem zasad segregacji odpadów. Zdarzało się, że były to śmieci, które one same rzuciły bezmyślnie na ziemię. Była to więc dla nich dodatkowa lekcja wychowawcza – szacunku dla pracy pani sprzątaczki, poczucia estetyki i dobrego wychowania.

Zebrane przez dzieci śmieci poddaliśmy „analizie”: Czego jest najwięcej? Z czego to jest wykonane? Do czego mogłoby się to jeszcze przydać? Czy w naszej okolicy istnieją punkty skupu tego rodzaju materiałów wtórnych? Z posegregowanych odpadów wybrane zostały te, które można oddać do punktów skupu lub wykorzystać w inny sposób. Pozostałe – wrzucone zostały do odpowiednich pojemników. Szczególną uwagę zwróciły dzieci na to, że takie działania przynoszą zysk nie tylko naszej wspólnej Ziemi, ale także im – pieniążki za sprzedaż materiałów wtórnych – czyli makulatury, puszek, złomu.

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas zajęć przyda nam się w życiu codziennym.