Nasze „Radosne Krasnale” uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez pracowników UG (Instytut Geografii, Katedra Hydrologii) z doświadczeniem dydaktycznym, w ramach projektu „moCZARY – warsztaty ekologiczne dla szkół i przedszkoli” finansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku. Nasi podopieczni w ciekawy i dynamiczny sposób zapoznawali się z takimi tematami jak: obieg wody, obszary podmokłe, ochrona środowiska. Maluchy świetnie przyswajały nową wiedzę a przy tym dobrze się bawiły.