Wychowankowie Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej z Elementami Socjoterapii w Widlinie w ramach zajęć „Poznajemy historię naszej miejscowości” udali się na pieszą wycieczkę, której celem było poznanie najciekawszych miejsc w najbliższej okolicy.  Jednym z bardziej interesujących miejsc na szlaku naszej wędrówki był owiany legendą „głaz na widlińskiej łące”. Podobno wiele lat temu przejeżdżał obok niego weselny korowód, który ugrzązł w zabłoconej drodze. Zrezygnowany,    bezsilny woźnica po długich bezskutecznych próbach uwolnienia powozu z grząskiej nawierzchni – krzyknął: „Ach żeby to wszystko w kamień się zmieniło”. Jego życzenie spełniło się. Niektóre ślady na kamieniu przypominają odciski końskich kopyt i kół karety. Starsi mieszkańcy Widlina twierdzą, że przed wielu laty wielokrotnie podejmowano bezskuteczne próby rozłupania lub odkopania głazu. Jednak każda ingerencja powodowała występowanie niezrozumiałych wzbudzających lęk zjawisk.