Wyrażamy siebie przez swoje działania. Jedną z form działania jest sztuka, różne jej odmiany: plastyka, muzyka, ruch. Aby poznać, a tym samym lepiej zrozumieć teatr już poraz drugi odwiedziliśmy gdański teatr „Miniatura”. Tym razem był to spektakl oparty na baśni CH. Andersena, w reżyserii K. Jakóbczyk i scenografii Pavla Hubicka.Tak jak w poprzednim przedstawieniu, oprócz słowa mówionego i gry aktorskiej, bardzo ważne były scenografia i kostiumy. Budowały one atmosferę przedstawienia jak i charakter postaci.

W Doktorze Doulitlle nadawały przedstawieniu lekki zabawowy charakter, a w ” Dzikich łabędziach” odsłaniały mroczne miejsca w ludzkich sercach.

Dojazd do Gdańska był także inną formą rehabilitacji. Ćwiczeniem, które uruchamiało nabyte postawy i zachowania w grupie oraz miejscach publicznych ( zdyscyplinowanie, odpowiedzialność itp ). Każde wyjście poza ośrodek jest integracją ze środowiskiem.